ПДА

Виж пълната версия : Съвременна технология в помощ на българските пациенти с мултиформен глиобластомЕмануил Найденов
10-27-2011, 10:41 PM
Съвременното поведение в случаите с мултиформен глиобластом включва хирургично отстраняване на тумора с последващи радио- и химио-терапия в установени дози и режими. Оперативната интервенция рядко може да бъде дефинитивна, но въпреки това нейната радикалност има доказано отношение към липсата на прогресия на заболяването в първите няколко месеца след поставяне на диагнозата.

246
Възможностите за цялостно отстраняване на тумора зависят преди всичко от неговото разположение. Въпреки това в голяма част от случаите високата квалификация на персонала и добрата техническа обезпеченост остават решаващи.

Използването на контрастни вещества по време на операцията може да компенсира в известна степен липсата на ясна граница между тумора и нормалното мозъчно вещество. По този начин е възможно да се увеличи значително броя на случаите, при които се постига видимо цялостното му отстраняване.

Неврохирургичната интервенция се осъществява посредством специален микроскоп, позволяващ ясно да се видят болестно изменените участъци в мозъка на пациента. За целта се използва ултравиолетов източник на светлина, както и филтър за наблюдение на оперативното поле.

В основата на метода стои т. нар. ефект на тъканна флуоресценция. Последният се дължи на метаболизирането на определен вид лекарствено вещество от злокачествените клетки на тумора.

Благодарение на организационната и финансова подкрепа на Фондация Остани тази модерна технология вече е на разположение и за българските пациенти с новодиагностициран мултиформен глиобластом.

198
Демонстративни оперативни интервенции бяха проведени на 08 декември 2011 г. в Клиниката по неврохирургия при УМБАЛ ,,Св. Иван Рилски" ЕАД, като участие в тях взе Проф. Д-р Валтер Щумер (Мюнстер, Германия) – известен световен авторитет в областта. Негов асистент беше Д-р Емануил Найденов, който до момента единствен притежаваше необходимата за това европейска сертификация.

Фондация Остани организира безплатен курс за допълнителна квалификация на медицинския персонал, както и академичен симпозиум по актуални въпроси, касаещи диагностиката и лечението на мозъчните тумори. Акредитационната оценка на събитието беше максимално висока, като участниците в него получиха сертификация от Комисията за продължаващо медицинско обучение към Българския лекарски съюз.

*благодарение на организационната и финансова подкрепа на Фондация Остани.

Емануил Найденов
11-09-2011, 10:51 PM
Научна програма на събитието:

219

*благодарение на организационната и финансова подкрепа на Фондация Остани.

Емануил Найденов
11-21-2011, 03:26 PM
228
Форум Медикус, брой 44 от 21 Ноември 2011 г.http://htftp.domainbg.com/v_petrov/2012/STUMMER_2011_DARIK_07_12_2011.mp3


Дарик Радио от 07 Декември 2011 г.


*благодарение на организационната и финансова подкрепа на Фондация Остани.

Емануил Найденов
12-11-2011, 09:07 PM
На 08 Декември 2011 г. в Клиниката по неврхирургия при УМБАЛ ,,Св. Иван Рилски" се проведе курс за допълнителна квалификация на медицинския персонал. Участие в него взеха голям брой наши специалисти, представители на различни неврохирургични клиники.

234
Осъществиха се и две оперативни интервенции с оглед практическа демонстрация на метода.http://www.youtube.com/watch?v=6ujO65RdezI&feature=youtu.be


247

*благодарение на организационната и финансова подкрепа на Фондация Остани.

Емануил Найденов
12-11-2011, 09:48 PM
На 09 Декември 2011 г. се проведе академичен симпозиум на тема ,,Съвременни възможности за хирургичо лечение при болни с новодиагностициран мултиформен глиобластом".

Бяха представени следните научни доклади:

- Д-р Емануил Найденов: "Feasibility of infrared thermography in surgery of glioblastoma multiforme"


- Д-р Красимир Минин: "Brain mapping and supratotal resection of glioblastoma multiforme"


- Д-р Росица Танова: "Awake surgery for glioblastoma multiforme: the anesthesiologist's viewpoint"


- Д-р Марин Пенков: "Magnetic resonance spectroscopy: a tool for early detection of glioblastoma multiforme recurrence"


Специалният гост на събитието, Проф. Валтер Щумер, изнесе доклад на тема "Glioblastoma multiforme: beyond the visible limits".

230


Проф. Щумер представи собствени резултати, демонстриращи влиянието на оперативния радикализъм върху резултатите от лечението на болни с новодиагностициран мултиформен глиобластом.

231

Обсъдени бяха редица аспекти на туморната биология, имащи непосредствено отношение към някои от съвременните подходи за повлияване на заболяването.

*благодарение на организационната и финансова подкрепа на Фондация Остани.

Емануил Найденов
12-11-2011, 11:18 PM
Успешно завършилите курса специалисти получиха своите професионални сертификати, даващи им възможност за официално практикуване на метода в рамките на страните от Европейския съюз.

232


Ето и списък на българските неврохирурзи, имащи право легално да прилагат този авангарден метод на оперативно лечение:


- Д-р Емануил Найденов, УМБАЛ ,,Св. Иван Рилски" ЕАД - гр. София

- Д-р Красимир Минкин, УМБАЛ ,,Св. Иван Рилски" ЕАД - гр. София

- Д-р Николай Стоянчев, УМБАЛ ,,Св. Иван Рилски" ЕАД - гр. София

- Д-р Рафаел Аврамов, УМБАЛ ,,Св. Иван Рилски" ЕАД - гр. София

- Доц. Тихомир Ефтимов, ВМА - гр. София

- Доц. Асен Бусарски, УМБАЛ ,,Св. Иван Рилски" ЕАД - гр. София

- Д-р Христо Рангелов, УМБАЛ ,,Св. Иван Рилски" ЕАД - гр. София


За незавършилите курса на обучение специалисти е предвидена втора такава възможност в началото на 2012 г.


*благодарение на организационната и финансова подкрепа на Фондация Остани.

Емануил Найденов
12-11-2011, 11:41 PM
233

24 часа, 09 Декември 2011 г.

Емануил Найденов
12-12-2011, 12:21 AM
http://www.youtube.com/watch?v=DCNA7VjGfG8&feature=player_detailpage


TV7, 09 Декември 2011 г.

Емануил Найденов
12-22-2011, 04:15 PM
248

Седмичен Труд, 21 Декември 2011 г.

Емануил Найденов
01-06-2012, 04:45 PM
250

Форум Медикус, 09 Януари 2012 г.

Емануил Найденов
01-11-2012, 09:48 PM
http://www.youtube.com/watch?v=dTOoaZ8kwIg

БНТ, 10 Януари 2012 г.